Gwarancja, warunki używania

Gwarancja, warunki używania

Gwarancja, warunki używania

WARUNKI GWARANCJI:

 1. Niniejsza gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową.
 2. Przed użyciem produktu zapoznaj się i stosuj zasady jego używania i konserwowania – w szczególności odnośnie suszenia, w przeciwnym przypadku narażasz produkt na uszkodzenie i utratę gwarancji.
 3. PMD udziela 24 miesięcznej gwarancji liczonej od daty sprzedaży, ale nie dłużej niż 5 lat od daty dostarczenia produktu do sklepu.
 4. W przypadku korzystania z gwarancji, reklamacja zostanie rozpatrzona bezzwłocznie po dostarczeniu zgłoszenia reklamacyjnego, dowodu zakupu lub jego kopii oraz reklamowanego produktu.
 5. Reklamowany produkt nie może być zabrudzony – w takiej sytuacji PMD zastrzega sobie prawo do odmowy rozpatrzenia reklamacji do czasu dostarczenia czystego produktu.
 6. Gwarancją są objęte wady produktu, powstałe na skutek ukrytych błędów produkcyjnych lub wad materiału.
 7. Gwarancja nie obejmuje tzw. „wygody” (w tym dopasowania się produktu do cech anatomicznych Użytkownika), naturalnego zużycia, uszkodzeń mechanicznych i skutków używania produktu niezgodnie z przeznaczeniem, warunkami używania i konserwacji. Gwarancją nie są objęte cechy produktu istniejące i widoczne w chwili zakupu, w tym niewielkie (3cm długości, 3mm szerokości) niedoklejenia otoku podeszwy lub tzw. przedrasanie cholewki.
 8. W przypadku uznania reklamacji, PMD naprawi, obniży cenę zakupu lub wymieni produkt na nowy. Naprawiony produkt może w sposób nieistotny dla swojej funkcjonalności różnić się od pierwotnego stanu.
 9. PMD zastrzega sobie prawo do wysłania swoim staraniem i na swój koszt reklamowanego produktu do producenta w celu rozpatrzenia reklamacji oraz (lub) dokonania naprawy. Może to wydłużyć proces rozpatrywania reklamacji.

WARUNKI UŻYWANIA I KONSERWCJI BUTÓW:

Niestosowanie się do poniższych zaleceń grozi utratą gwarancji.

 1. Zawsze rozwiązuj sznurowadła podczas wkładania i zdejmowania butów.
 2. Buty po użyciu rozsznuruj i pozostaw w wentylowanym pomieszczeniu, pozwól butom wysychać naturalnie.
 3. Nie przyspieszaj procesu suszenia, poprzez umieszczanie butów w bezpośrednim sąsiedztwie źródeł ciepła (grzejnik, kaloryfer, ognisko, itp.) – powoduje to zesztywnienie i pękanie skóry, a to może doprowadzić do mechanicznego uszkodzenia membrany Gore-Tex i utraty wodoszczelności.
 4. Nie pierz butów w pralce. Powoduje to odbarwienie, utratę elastyczności i pękanie skóry oraz deformację butów.
 5. Zabłocone buty umyj przy użyciu wilgotnej szmatki i jeśli to konieczne niewielkiej ilości mydła.
 6. Unikaj przemoczenia butów, jeśli to nastąpi, to wilgoć z wnętrza butów usuń za pomocą zmiętych gazet włożonych do środka butów.
 7. Gdy buty wyschną możesz delikatnie usunąć pozostały brud przy pomocy miękkiej szczotki lub szmatki.
 8. Regularnie konserwuj zewnętrzną warstwę butów odpowiednimi środkami:
  • skóra licowa – krem Chiruca,
  • nubuk, dwoina, materiał tekstylny – impregnat hydrofobowy Chiruca,

  dzięki temu, stosowana w butach membrana Gore-Tex dalej będzie spełniała swoją funkcję, dodatkowo krem lub impregnat utrudnią osadzanie się pyłu i brudu.

 9. Jeden lub więcej elementów butów wykonany jest z barwionego materiału (skóra licowa, nubuk, dwoina, materiał tekstylny, płótno) istnieje możliwość, że niektóre kolory mogą barwić podczas użytkowania.